Søk

TIBE er resertifisert til Miljøfyrtårn!

Vi er stolte av at vi er en Miljøfyrtårnbedrift og går foran med et godt eksempel. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

For tre år så et grønnere TIBE dagens lys da vi gjorde en omfattende miljøsertifiseringsjobb og ble godkjent som Miljøfyrtårn. Nå var det tid for å resertifisere sertifikatet vårt, og torsdag 3. november fikk vi besøk av miljøsertifisøren som etter endt inspeksjon kunne gi oss det glade budskap at vi atter var godkjent som Miljøfyrtårn-bedrift. 

 

Å være miljøsertifisert betyr i praksis at vi er bevisste på å være miljøvennlige i alt vi gjør. Det være seg å sortere søppel, digitalisere hverdagen slik at man bruker minst mulig papir, sykle til jobb, bruke handlenett i stedet for plastposer, og tilrettelegge for et gode HMS-rutiner og arbeidsmiljø for de ansatte.  

 

Alle har et ansvar

Myndigheter, privatbedrifter og enkeltpersoner har et ansvar hvis vi skal nå fremtidens lavutslippssamfunn. Vi mener det er forventet av våre kunder at vi er bevisste på miljøet. Derfor er vi stolte av å kunne si at TIBE går foran som et miljøbevisst reklamebyrå.

Tilbakemeldingene fra sertifiseringen var blant annet at ”virksomhetens leder, verneombud og miljøfyrtårnansvarlig har gode miljøkunnskaper og viser god motivasjon. Alle har fulgt godt opp Miljøfyrtårns nye kriterier og satt seg godt inn i omleggingen av Miljøfyrtårnportalen”. I tillegg ble ingen avvik registrert under sertifiseringsmøtet! Det synes vi fortjener litt skryt.

 


En glad og grønn gjeng. 

 

Her er noen punkter som gjør at vi er en Miljøfyrtårnbedrift:

1. Vi tar samfunnsansvar!
TIBE bidrar til bedre miljø og lavere klimagassutslipp.

2. Vi går foran og viser verden at fremtidens løsninger er bærekraftige.
Vi vet at våre kunder også bryr seg om miljøet. Derfor synes vi det er etisk riktig å posisjonere oss som miljøbevisste.

3. Vi driver smart virksomhetsstyring.
Ved å spare miljøet, sparer vi også penger. Energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger er lønnsomt!

4. Godkjent miljødokumentasjon
Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, og fungerer som godkjent dokumentasjon i budrunder. Vi mener det er en fordel for oss og for våre kunder at vi driver et bærekraftig reklamebyrå.

5. Gode HMS-rutiner
Godt arbeidsmiljø er viktig for at vi skal ha det bra på jobb! Derfor har vi endret våre HMS-rutiner. Fornøyde TIBE-ansatte = bedre produksjon!

 

Les mer om hva det innebærer å være en Miljøfyrtårnbedrift her.

 

Kontaktskjema